اخبار

ادغام خدمات طب ایرانی در نظام سلامت در راستای اقتصاد مقاومتی


گروه خبر: طب ایرانی ۵ خرداد ۱۳۹۷

به گزارش حکیم ایرانی به نقل از خبرگزاری فارس؛

پروژه اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق طرح ملی ادغام خدمات طب ایرانی در نظام سلامت، با تصویب نهایی در سازمان‌ها و کمیته های تخصصی مربوطه، به زودی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ می‌شود.

 با پیگیری‌های انجام شده و طی مراحل تصویب در جلسات ستاد وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و کمیته‌های کارشناسی ستاد اقتصاد مقاومتی، مقرر است پروژه اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق طرح ملی ادغام خدمات طب ایرانی در نظام سلامت به مرحله اجرا درآید.

این پروژه که بر مبنای کاهش بار بیماری و هزینه‌های درمان و وابستگی دارویی با اتکای بر طب ایرانی در برنامه اقتصاد مقاومتی و در چارچوب منشور پروژه «نظام پکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» (نیپا) تهیه شده است، به زودی از طرف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ می‌شود.

سند این پروژه شامل بندهای ابتدایی مرتبط با اهداف کلی و کمی تعریف‌شده تا افق 1404 بوده و در بندهای بعدی الزامات و مفروضاتی که زیرساخت‌های ضروری برای تامین اهداف هستند، مشخص و در نهایت بودجه مورد نیاز پروژه به آن اضافه شده است.

 همچنین دستیابی به افق‌های تعیین شده در این پروژه تا سال 1404، مزایای اثرات آن را در همه ابعاد مرتبط با طب ایرانی از جمله پژوهش‌های مبتنی بر شواهد، به منظور تایید روش‌های درمانی و فراورده‌های دارویی طب ایرانی، حمایت از ایجاد مراکز استاندارد ارائه خدمات و ساماندهی مراکز موجود، توسعه اشتغال و کارآفرینی و در کنار آن کاهش واردات دارو و تجهیزات درمانی، مورد توجه قرار داده است.

گفتنی است، پروژه اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق طرح ملی ادغام خدمات طب ایرانی در نظام سلامت، در راستای تحقق بند 12 سیاست های کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری و عملیاتی کردن چشم‌اندازهای مندرج در سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی کشور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده که بر اساس آن می‌بایست تا سال 1404، حداقل 2درصد ارزش بازار دارو، 4 درصد ارزش بازار درمان و 10درصد ارزش بازار بهداشت کشور، از محصولات و روش‌های مبتنی بر طب ایرانی تامین شود.

منبع: خبرگزاری فارس، 2 خرداد 97