دو دستور با انجیر برای بیماریهای تنفسی مزمن:

غرغره مناسب برای ورمهای حلق: انجیر زرد 50 گرم را گرفته و در مدت 15 دقیقه در 500 گرم شیر بجوشانید و صاف کرده و بیمار مصرف نماید. این غرغره براى ورمهاى حلق بسیار مفید است.

گرد چهار میوه سینه‏ اى: خرماى بى‏ هسته، عناب، انجیر خشک و مویز، از هرکدام به مقدار مساوى مخلوط کرده در قند ساییده و آماده نمایید.

جوشانده میوه‏ هاى سینه‏ اى: 10 گرم گرد 4 میوه سینه‏ اى را گرفته در مقدارى آب بجوشانید که پس از صاف کردن 500 گرم جوشانده به دست آید. این جوشانده براى نرم کردن سینه و رفع درد سینه نافع است.

 

* خرید اینترنتی محصولات گیاهی سالم *


منابع

  • کتاب معارف گیاهی


موضوعات مرتبط: چند کلمه حرف کتاب، طب سنتی ایران، مفردات و گیاهان دارویی
۲۹ تیر ۱۳۹۷ [۱۵:۵۱]
۱۷۵ بازدید