عطاری طبیب ایرانی


فروشگاه گیاهان دارویی طبیب ایرانی تحت نظر متخصصین طب سنتی

آدرس:

خیابان شهید مطهری (میدان آزادی یا باغ ملی به سمت چهارراه فرهنگیان)، روبروی پارک علم و فناوری