عطاری طبیب ایرانی


فروشگاه گیاهان دارویی طبیب ایرانی تحت نظر متخصصین طب سنتی و داروسازی سنتی

آدرس:

خیابان شهید مطهری (میدان آزادی یا باغ ملی به سمت چهارراه فرهنگیان)، روبروی کوچه سرساز، جنب پارک علم و قناوری اقبال

شماره تلفن: 03537261260