بهترین زمان برای خوردن هندوانه

بهترین زمان برای خوردن هندوانه ...


پیشگیری از جوش دهان بعد از خرما

اگر از جمله افرادی هستید که با خوردن خرما و رطب، دچار آفت یا جوشهایی در ناحیه دهان می شوید ...


فالوده؛ دسر ایرانی

فالوده نوعی دسر ایرانی است که با قرار دادن رشته‌های باریک نشاسته در محلول آب و شکر تهیه می‌شود.