درمان ساده گرفتگی صدا

از درمانهای ساده و دم دستی برای رفع گرفتگی و خشونت صدا...


عوارض سفید کردن آرد

سابقا، آرد به‏ طور طبیعى مصرف م ى‏شد و کاملا سالم بود ولى ...


برای درمان چه بیماری‌هایی به طب سنتی مراجعه کنیم؟

در بسیاری از بیماری‌های مزمن مانند بیماری رفلاکس، ناراحتی‌های مفصلی و استخوانی، ناراحتی‌های لوله گوارش، مشکلات و بیماری‌های جهاز تنفسی می‌توان به متخصص طب سنتی مراجعه کرد.


فالوده؛ دسر ایرانی

فالوده نوعی دسر ایرانی است که با قرار دادن رشته‌های باریک نشاسته در محلول آب و شکر تهیه می‌شود.


تخم مرغ عسلی؛ بلی یا خیر؟-4

در طب سنتی توصیه به مصرف زرده تخم مرغ عسلی به تنهایی است نه تخم مرغ عسلی به صورت کامل. این نحوه مصرف به دلیل خاصیت زرده تخم مرغ و هضم سریع آن و نداشتن فضولات تغییر چندانی در مواد دفعی نخواهد داشت.


تخم مرغ عسلی؛ بلی یا خیر؟-3

تخم مرغ گرچه حاوی سالمونلا باشد لزوما در هر فردی ایجاد اسهال نمی کند و استعداد فرد نیز در ایجاد اسهال نقش دارد.


تخم مرغ عسلی؛ بلی یا خیر؟-2

چون زرده تخم مرغ غذای حیوانی ضعیف و کم بنیه است و منفذی برای خروج فضولات ناشی از هضم در زمان جنینی وجود ندارد، لذا زرده معتدل و مایل به حرارتی لطیف می باشد تا بتواند به سرعت به خون تبدیل گردد.


تخم مرغ عسلی؛ بلی یا خیر؟-1

یکی از مخالفتهایی که در مورد استفاده از زرده تخم مرغ نیمبرشت(عسلی) ابراز می گردد این است که تخم مرغ نیمبرشت می تواند انتقال دهنده باکتری سالمونلا باشد. متن پیش رو حاوی نکاتی از طب جدید و طب سنتی در این زمینه به عنوان مقدمه و در نهایت جمع بندی این نکات جهت رسیدن به یک نتیجه قابل استفاده می باشد.