ماسکی طبیعی مناسب پوستهای خشک

یکی از بهترین ماسک های ویژه پوست های خشک و ملتهب ...


خانواده گل سرخیان!

زردآلو، هلو، آلو، و شلیل ...


باورهای غلط درباره ماست

از دیگر باورهای غلط طبی که آن هم به طب ایرانی نسبت داده میشود مضر بودن ماست برای همه افراد است در حالی که ...


تابستان داغ را با کاهو و سکنجبین خنک کنید

طبیعت کاهو سرد و تر در درجۀ دوم است بدین مفهوم که مصرف مقادیر کم آن در «فرد سالم با مزاج معتدل» سردی آور و تری زا است ولی ...


یک لایه بردار طبیعی و ساده برای شفاف کردن پوست

یکی از روش‌های اصلاحی جهت از بین بردن لک‌های پوستی، استفاده از لایه‌بردارها است. یک لایه‌بردار ساده و عملی برای این موارد استفاده آرد باقالی می‌‌باشد.


Strategies of Functional Foods Promote Sleep in Human Being

Insomnia is a general sleep disorder and functional foods are known to play a key role in the prevention of insomnia.


Medicinal plants used in Iranian traditional medicine to treat epilepsy

Avicenna was the first person in medical history to use the term ‘epilepsy’, which means “being possessed by an outside force” in Latin.


Pharmacological treatment of catarrh in Iranian traditional medicine

Common cold or upper respiratory tract infection is an acute, minor, self-limiting, and viral infection and a worldwide health problem that affects sleep, social life, and school and work efficiency.


Liver Function and Anemia Pathogenesis in Iranian Traditional Medicine

There are three factors affecting the blood humor production by liver. These will make the body being fed and kept warm and moist.